Filter: In production

Mäetamme seansid

Sünopsis

Film Marko Mäetammest käsitleb kaasaegse kunsti tervendavat toimet nii kunstniku kui publiku vaimule. Film sukeldub Mäetamme maailma, kaemaks, mida rahva teenimine kunstnikuna endast kujutab ning vaatleb tundliku ja julge looja rolli elu ja elamise sügavas tunnetamises ning ühiskonna mõttemustrite mõjutamises.

Film küsib, milline on kaasaegse kunstniku roll. Kas me oskame kunstniku poolt pakutavat vastu võtta ja sellest kasu saada? Kas oskame kaasaegsetena oma kunstnike keelt? Kellega kõneleb kunstnik? Kus on meie ühiskonna ühispildil kunstniku koht?

The film Marko Mäetammest deals with the healing effect of contemporary art on both the artist and the audienceto the spirit. The film dives into the world of Mäetammi, into what it means to serve the people as an artist and examines the role of a sensitive and courageous creator in the deep understanding of life and living and the thought patterns of society in influencing.

The film asks what is the role of the contemporary artist. Can we accept what the artist offers and benefit from it? As contemporaries, do we know the language of our artists? Who is the artist talking to? Where is the artist’s place in the collective image of society?

Meeskond:

Autor: Erle Veber
Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: MÄETAMME SEANSID
Ingliskeelne pealkiri: ART THERAPHY

Žanr: dokumentaalfilm / documentary
Pikkus: 88 min
Staatus: tootmises / in production
Valmimise aasta: 2026


Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee

Elu õpetaja

Sünopsis

HELJU TAUK (1930-2005) oli eesti muusikapedagoog, pianist, muusikateadlane, väljapaistev muusika propageerija ning üks Tallinna muusikakeskkooli rajamise juures olnutest.

Ta sündis 29. märtsil 1930. aastal Tartus. Läks seal kooli ja 1939 asus Tartu Kõrgemasse Muusikakooli klaveri erialale. Ta õppis klaverit ka Tallinna Konservatooriumis, lõpetas selle muusikateadlase-, pedagoogi ja kontsertmeistrina. Tema kodus toimusid rahvuslikult meelestatud haritlaste kohtumised. See pälvis KGB tähelepanu ja ta pidi õppejõu kohalt lahkuma. 1982 kutsuti ta tagasi konservatooriumi, aga 1985 tulid uued ülekuulamised. 1988 oli Tauk Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutamise juures. Kui 1994 alustati Tallinnas birgitiinide kloostri taasrajamist, siis sai Helju Taugist õdede keele- ja muusikaõpetaja.

Helju Taugi suurim panus on tema töö õpetajana ja muusika populariseerijana. Ainuüksi perioodil 1984-2003 andis ta üle 800 loengkontserdi u 300 koolis ja asutuses kõigis Eesti maakondades. Mis teeb Helju Taugi eriti märkimisväärseks persooniks, on see, et enamus muusikuid, kes täna tegutsevad, on tema õpilased (või õpilaste õpilased).

HELJU TAUK (1930-2005) was an Estonian music pedagogue, pianist, musicologist, prominent music promoter and one of those who were present at the founding of the Tallinn Music High School.

He was born on March 29, 1930, in Tartu. He went to school there and in 1939 he entered Tartu High School of Music to major in piano. He also studied piano at the Tallinn Conservatory, graduating as a musicologist, pedagogue, and concert master. Meetings of nationalist intellectuals took place in his home. This attracted the attention of the KGB and he had to resign as a lecturer. In 1982 he was called back to the conservatory, but in 1985 there were new hearings. In 1988, Tauk was at the founding of the Estonian National Independence Party. When in 1994 the rebuilding of the Birgitine monastery began in Tallinn, Helju Taug became the sisters’ language and music teacher.

Helju Taug’s greatest contribution is his work as a teacher and popularizer of music. In the period 1984-2003 alone, he gave more than 800 lecture concerts in about 300 schools and institutions in all counties of Estonia. What makes Helju Taug a particularly remarkable person is that most of the musicians who are active today are his students (or students of his students).

Meeskond:

Autor: Annika Koppel
Operaator: Madis Reimund
Helioperaator: Rein Fuks

Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: ELU ÕPETAJA

Ingliskeelne pealkiri: TEACHER

Žanr: dokumentaalfilm / documentary

Pikkus: 55 min
Staatus: tootmises / in production

Valmimise aasta: 2025

Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee

Lurichi sild

Sünopsis

See on ühe enam kui sajanditaguse, platoonilise armastuse otsimise lugu. Omamoodi road-movie, mille keskmes mitmekülgne eesti artist ja rammumees Georg Lurich (1876-1920), kui keha ja vaimu harmoonia püüdmatu kehastus, ühe noore, haritud naise romantilises nägemuses.

Taustaks ühe meie kõigi aegade ehk kõige laiema rahvusvahelise tuntusega suurmehe elukaare viimane, traagiline neljandik, paratamatult kulgemas sünkroonis nn. vana maailma hääbumisega ja samas kui sild kauni endise ja koletuks moonduva uue maailma vahel.

This is the story of a platonic love from more than a century ago, centered on the versatile Estonian artist and wrestler Georg Lurich (1876-1920), as an unattainable embodiment of the harmony of body and mind.

The animation focuses on the final, tragic quarter of the life arc of one of our most international-reaching greats of all time, inevitably synchronizing with the demise of the so-called old world, and at the same time a bridge between the beautiful old world and the monstrous new world.

Meeskond:

Autor: Hardi Volmer
Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: LURICH SILD
Ingliskeelne pealkiri: LURICH’S SEVEN BRIDGES
Žanr: Animatsioon

Pikkus: 24 min
Staatus: tootmises

Valmimise aasta: 2025


Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee

Morten

Sünopsis

Morteni (14) kodune elu on kõike muud kui tavaline, kuid oma koolikaaslastele ta sellest ei räägi. Õigupoolest ei räägi ta sellest kellelegi peale Emilie – tüdruku, keda ta kohtab ühel õhtul rabas ning kellest saab tema esimene päris sõber. Kui Morteni ellu ilmub Miia, peab poiss valima kahe väga erineva tüdruku vahel.

Morten’s (14) home life is anything but normal, but he doesn’t tell his schoolmates about it. In fact, he doesn’t tell anyone about it except Emilie, a girl he meets one night in the swamp, who becomes his first real friend. When Miia appears in Morten’s life, the boy must choose between two very different girls.

Meeskond:

Stsenarist: Reeli Reinaus
Rezhissöör: Ivan Pavljutskov
Operaator: Ants Tammik
Kunstnik: Ketlin Kasar
Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: MORTEN
Ingliskeelne pealkiri: MORTEN
Žanr: youth drama
Pikkus: 100 min
Staatus: arenduses / in development
Valmimise aasta: 2026


Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee

Ainus armastus

Ainus armastus kaanefoto
Ainus armastus kaanefoto

Sünopsis

„Ainus armastus“ on tõsielulistel faktidel põhinev triller, mis räägib abielupaarist, kelle valed valikud ja sassis suhted vallandavad Nõukogude Eesti ajaloo ühe kurikuulsaima mõrvaseeria.

Filmi peategelane Pille on naine, kes on mõrvarisse armunud ja ei suuda temast lahti lasta ka pärast seda, kui saab teada mehe toimepandud mõrvadest. Ühtlasi on see lugu emotsionaalsest ebaküpsusest ja vaimse vägivalla erinevatest vormidest, lugu ühiskonnast, mis on täis valesid, ja samamoodi valedest pungis eraeludest.

Stsenaarium põhineb tõsielulistel sündmustel, asjaosaliste mälestustel, intervjuudel, arhiividokumentidel ja peategelase protüübi autobiograafial.

 

“The Greatest Love” is a thriller about a married couple whose wrong choices and tangled relationships trigger one of the history of Soviet Estonia the most infamous series of murders.

The main character is Pille, a woman who is in love with a murderer and can’t let go of him even after getting to know the man of the murders committed. It is also a story of emotional immaturity and various forms of mental violence of forms, a story about a society full of lies, and equally full of lies of private lives.

The story is based on real-life events, memories of those involved, interviews, on archive documents and on the autobiography of main characters prototype.

Meeskond:

Stsenarist: Kristiina Davidjants
Režissöör: Kristiina Davidjants
Operaator: Vladislav Opelyants
Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: AINUS ARMASTUS
Ingliskeelne pealkiri: THE GREATEST LOVE
Žanr: psühholoogiline triller / psyhological thriller
Pikkus: 120 min
Staatus: rahastamisel / in financing
Valmimise aasta: 2025

Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee