Elu õpetaja

Sünopsis

HELJU TAUK (1930-2005) oli eesti muusikapedagoog, pianist, muusikateadlane, väljapaistev muusika propageerija ning üks Tallinna muusikakeskkooli rajamise juures olnutest.

Ta sündis 29. märtsil 1930. aastal Tartus. Läks seal kooli ja 1939 asus Tartu Kõrgemasse Muusikakooli klaveri erialale. Ta õppis klaverit ka Tallinna Konservatooriumis, lõpetas selle muusikateadlase-, pedagoogi ja kontsertmeistrina. Tema kodus toimusid rahvuslikult meelestatud haritlaste kohtumised. See pälvis KGB tähelepanu ja ta pidi õppejõu kohalt lahkuma. 1982 kutsuti ta tagasi konservatooriumi, aga 1985 tulid uued ülekuulamised. 1988 oli Tauk Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei asutamise juures. Kui 1994 alustati Tallinnas birgitiinide kloostri taasrajamist, siis sai Helju Taugist õdede keele- ja muusikaõpetaja.

Helju Taugi suurim panus on tema töö õpetajana ja muusika populariseerijana. Ainuüksi perioodil 1984-2003 andis ta üle 800 loengkontserdi u 300 koolis ja asutuses kõigis Eesti maakondades. Mis teeb Helju Taugi eriti märkimisväärseks persooniks, on see, et enamus muusikuid, kes täna tegutsevad, on tema õpilased (või õpilaste õpilased).

HELJU TAUK (1930-2005) was an Estonian music pedagogue, pianist, musicologist, prominent music promoter and one of those who were present at the founding of the Tallinn Music High School.

He was born on March 29, 1930, in Tartu. He went to school there and in 1939 he entered Tartu High School of Music to major in piano. He also studied piano at the Tallinn Conservatory, graduating as a musicologist, pedagogue, and concert master. Meetings of nationalist intellectuals took place in his home. This attracted the attention of the KGB and he had to resign as a lecturer. In 1982 he was called back to the conservatory, but in 1985 there were new hearings. In 1988, Tauk was at the founding of the Estonian National Independence Party. When in 1994 the rebuilding of the Birgitine monastery began in Tallinn, Helju Taug became the sisters’ language and music teacher.

Helju Taug’s greatest contribution is his work as a teacher and popularizer of music. In the period 1984-2003 alone, he gave more than 800 lecture concerts in about 300 schools and institutions in all counties of Estonia. What makes Helju Taug a particularly remarkable person is that most of the musicians who are active today are his students (or students of his students).

Meeskond:

Autor: Annika Koppel
Operaator: Madis Reimund
Helioperaator: Rein Fuks

Produtsent: Anneli Ahven
Tootjafirma: Kopli Kinokompanii OÜ
Gonsiori 27
10147 Tallinn

Tehnilised andmed:

Pealkiri: ELU ÕPETAJA

Ingliskeelne pealkiri: TEACHER

Žanr: dokumentaalfilm / documentary

Pikkus: 55 min
Staatus: tootmises / in production

Valmimise aasta: 2025

Get in touch

Anneli Ahven, producer
Ph. +372 5562 2041
E-mail: anneli@kinokompanii.ee